Zapytania ofertowe

26.08.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 8/ZO/OZ-CARGO/2019 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 8/ZO/OZ-CARGO/2019  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „PROFESJONALNY KURS STYLIZACJI PAZNOKCI - POZIOM 1”” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej max 10 osób) w ramach projektu pt. „OGARNIĘCI - ZATRUDNIENI” nr POWR.01.02.01-24-0109/18  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


17.07.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 7/ZO/OZ-CARGO/2019 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 7/ZO/OZ-CARGO/2019  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIECYM” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej max 12 osób) w ramach projektu pt. „OGARNIĘCI - ZATRUDNIENI” nr POWR.01.02.01-24-0109/18  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


03.07.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 6/ZO/OZ-CARGO/2019 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 6/ZO/OZ-CARGO/2019  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „PRACOWNIK REJESTRACJI MEDYCZNEJ Z PODSTAWAMI SPRZEDAŻY” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej max 12 osób) w ramach projektu pt. „OGARNIĘCI - ZATRUDNIENI” nr POWR.01.02.01-24-0109/18  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


26.06.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 03/RR/OZ-CARGO/2019 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 03/RR/OZ-CARGO/2019 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia Operator koparkoładowarek, wszystkie typy,  klasa III oraz Operator koparek jednonaczyniowych, powyżej 25 ton masy całkowitej, klasa I”  wraz z egzaminami potwierdzającymi nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 10 osób)  w ramach projektu pt. „Ogarnięci - Zatrudnieni” nr POWR.01.02.01-24-0109/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:


21.06.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 5/ZO/OZ-CARGO/2019 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 5/ZO/OZ-CARGO/2019  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „PRACOWNIK REJESTRACJI MEDYCZNEJ Z PODSTAWAMI SPRZEDAŻY” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej max 12 osób) w ramach projektu pt. „OGARNIĘCI - ZATRUDNIENI” nr POWR.01.02.01-24-0109/18  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


28.05.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 4/ZO/OZ-CARGO/2019 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 4/ZO/OZ-CARGO/2019  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „PROFESJONALNY KURS STYLIZACJI PAZNOKCI - POZIOM 1”” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej max 11 osób) w ramach projektu pt. „OGARNIĘCI - ZATRUDNIENI” nr POWR.01.02.01-24-0109/18  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


23.05.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 3/ZO/OZ-CARGO/2019 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 3/ZO/OZ-CARGO/2019  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pracownik ds. sprzedaży ubezpieczeń z elementami administracji biurowej” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników / uczestniczek (liczącej max 12 osób) w ramach projektu pt. „OGARNIĘCI - ZATRUDNIENI” nr POWR.01.02.01-24-0109/18  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 


13.05.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 02/RR/OZ-CARGO/2019 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 02/RR/OZ-CARGO/2019 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG wraz z ręcznym cięciem tlenowym" wraz z egzaminami potwierdzającymi nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 10 osób)  w ramach projektu pt. „Ogarnięci - Zatrudnieni” nr POWR.01.02.01-24-0109/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:


08.05.2019r.     Informacja o wynikach wyboru zapytania ofertowego nr 2/ZO/OZ-CARGO/2019 

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym nr 2/ZO/OZ-CARGO/2019  dotyczącym  wyboru Wykonawcy wiadczącego usługę cateringu dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. „OGARNIĘCI - ZATRUDNIENI” nr POWR.01.02.01-24-0109/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Bistro "Bez pośpiechu" Natalia Ochenkowska z siedzibą w Jaworznie.


28.04.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2/ZO/OZ-CARGO/2019 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2/ZO/OZ-CARGO/2019  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę cateringu dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. „OGARNIĘCI - ZATRUDNIENI” nr POWR.01.02.01-24-0109/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


08.04.2019r.  Informacja o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/OZ-CARGO/2019 

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/OZ-CARGO/2019 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego usługi wynajmu pomieszczeń na potrzeby organizacji zajęć indywidualnych dla uczestników projektu pt. „Ogarnięci - Zatrudnieni” nr POWR.01.02.01-24-0109/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:


05.04.2019r.     Informacja o wynikach wyboru zapytania ofertowego nr 1/ZO/OZ-CARGO/2019 

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym nr 1/ZO/OZ-CARGO/2019  dotyczącym  wyboru Wykonawcy świadczącego usługę doradztwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania    oraz usługę pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. „OGARNIĘCI - ZATRUDNIENI” nr POWR.01.02.01-24-0109/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: CENTRUM SZKOLENIOWO – DORADCZE STANISŁAW BEDNARZ z siedzibą w Bystrej Podhalańskiej  547 – zarówno w zakresie 1 jak i 2 zamówienia.


25.03.2019 r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/OZ-CARGO/2019 

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/OZ-CARGO/2019  zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę doradztwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania    oraz usługę pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. „OGARNIĘCI - ZATRUDNIENI” nr POWR.01.02.01-24-0109/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami: